Judit

by Igor Vorobey

Credits

Photography

Igor Vorobey

www.portfoliosgroup.com/photographo_igorvorobey

Model

Judit Guerra

Make-up

Anny Foronda

Hair stylist

Anny Foronda